Słowo z Pustelni 10.05.2021 r.

„Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem».”

Pamiętajmy zatem, że to powiedział Sam Jezus!
Brak poznania Boga, to, jakim jest, rodzi łatwość do wielu bardzo złych czynów, w oparciu o niewłaściwą ocenę faktycznego stanu rzeczy.
Bardzo ułatwia to, patrzeć w łagodniejszym świetle na każdego, kto nas rani, krzywdzi, a może i jakoś „pozbawia życia”.
Łatwo nam myśleć, jaki cudowny był Jezus, że nawet na Krzyżu  modlił się do Ojca: „odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”, ale jeśli dziś słyszymy i czytamy  słowa Jezusa: „będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie”, to oprócz bycia ranionym, mamy też łaskę by razem z Jezusem USPRAWIEDLIWIAĆ! Dlaczego? 
Bo nie poznali…., gdyby znali, nigdy nie dopuściliby się podobnych słów i czynów. Pytanie, czy chcemy usprawiedliwiać? Dobrze, jest odkryć w pokorze, że jesteśmy od tej postawy dalecy, że Jezus nas tego uczy i codziennie egzorcyzmuje naszą urażoną miłość własną. 
s. Teresa M.