Słowo z Pustelni 10.07.2021r.

„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą.”

Gdy mówi to Jezus, to te słowa mają nad nami moc, gdy mówi mi człowiek, że mam się nie obawiać ludzi, to zwykle to tylko denerwuje, bo jest raczej formą taniego pocieszenia. Natomiast  w ustach Jezusa, słychać  i czuć moc, więcej, za tymi słowami jak za parawanem, Jezus ma plan B, na to wszystko, co ludzie chcieliby uznać, za skończone i zniszczone raz na zawsze. Trzeba tylko  się strzec, aby ostrze tego wszystkiego, co w nas wymierzone, przynajmniej na centymetr nie sięgało naszej duszy i pozostawało w dystansie. Dusza ma trwać w pokoju, bo jej Pan ją strzeże i nie zostawi. 
s. Teresa M.