Słowo z Pustelni 10.08.2020 r.

„a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.”A gdzie jest Jezus? A gdzie Go nie ma?! Wszędzie jest, i w sprawach Ojca i w sprawach każdego człowieka.Ważne, abyśmy my umieli dobrze nasłuchiwać, gdzie On chce nas widzieć i mieć blisko siebie. Jak to rozeznawać? Dopóki nie ma w nas ucieczki  przed logiką ziarna, które ma tracić siebie, obumierać, dopóki nie ma ucieczki przed służbą Bogu i dla dobra drugiego,dopóki wydajemy dobre owoce duchowe, możemy być spokojni. 

s. Teresa M.