Słowo z Pustelni 11.07.2022

„I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność».”

Mieć, ale nie posiadać!
To jest to opuszczenie wszystkiego, z powodu i dla Imienia Jezusa.
O wiele trudniejsza forma wolności, niż się potocznie ją rozumie.
Idący za Jezusem naprawdę ma wszystko, ale nic nie posiada jego.
Za ten rodzaj wolności, Jezus odda jeszcze więcej.
Chodzi tak naprawdę o miłość!
O życiową sprawność!
Nie jesteś wtedy bluszczem dla nikogo!
Zawsze jeśli masz wolność serca, kochasz o wiele piękniej: dom, braci, siostry,ojca, matkę,dzieci i pole.
s. Teresa M.