Słowo z Pustelni 12.03.2022

 „A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie;”
Na te słowa Jezusa można odpowiedzieć tylko na dwa sposoby! Pośredniego sposobu nie ma! Albo refrenem dzisiejszego  psalmu :” Błogosławieni słuchający Pana”, albo uznać,że jednak mam prawo postawić granice w przebaczeniu, ale wówczas, nie można też uznać w nas Dzieci Ojca Niebieskiego. Dlatego przebaczyć lub nie, staje się tak niebezpiecznie decydujące i kluczowe! Ogromna odpowiedzialność spoczywa też na każdym, kto do nienawiści i braku przebaczenia podżega!
Optyka Ojca zatem, to optyka przez ten pryzmat.Na szczęście Bóg się nigdy nie dał upolitycznić, unarodowić i nie jest stronniczy.
s. Teresa M.