Słowo z Pustelni 12.04.2021 r.

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego».

Świadomie, człowiek wchodzi w swoje powtórne narodzenie, kiedy wcześniej zgodził się być trupem dla grzechu. Rozmaicie to wygląda u wielu. U jednych wcześniej, u innych w ostatniej chwili. 
Ten stan ducha, budzi w człowieku, wciąż narastającą świadomość, bycia odkupionym dzieckiem Boga, więc to są pierwsze „zajawki”, oglądania Bożego Królestwa. Więcej, widzi, że je sam  współtworzy. A potem już naprawdę ciężko go namówić, do  upodobania w sprawach, zalatujących trupim jadem. Taką woń, mają wszystkie grzechy i okazje do niego. Grzech staje się nie atrakcyjny. 
s. Teresa M.