Słowo z Pustelni 12.09.2020 r.

Według słów Jezusa, jeśli naprawdę chcesz poznać drugiego człowieka, to dobrze się wsłuchaj w jego słowa, w to co mówi, bo ” z obfitości serca, mówią usta”.

Jeśli jednak pięknie przemawia, ale czynami temu przeczy, masz kolejne, mądre kryterium rozeznawania duchowego, bo mówi Jezus, ” po owocach ich poznacie” oraz ” po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo”.

Te kryteria są tak naprawdę proste, tylko, aby uczciwie je zobaczyć, samemu trzeba być dobrym drzewem i dobre owoce rodzić. Inaczej każde rozeznanie, będzie tylko krzywdą czynioną drugiemu. A tego chyba nie chcemy, prawda?

Dlatego za Świętym Pawłem, z Listu do Kolosan zawołam : „zapuście korzenie w Chrystusie „.

Jedyna gwarancja bycia dobrym drzewem, oraz nie krzywdzenia innych, czy to słowem, czy czynem. 

s. Teresa M.