Słowo z Pustelni 13.07.2020 r.

„Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.”To powiedz mi teraz, co miłego jest w mieczu?Ulegamy coraz częściej pokusie bycia milszymi od Samego Jezusa. Przesłanie Ewangelii, przesłanie  Jezusa, i Kościoła, który nie ulega pokusie bycia wyłącznie i zawsze tylko ciepłym domem, bez wymagań, jest mocno czytelne!!! W naszym byciu transparentnym uczniem Chrystusa i Kościoła, zawsze będzie miejsce i czas na bycie mieczem i bolesnym cięciem, a może i raną, dla wszystkiego, co chce ZMĄCIĆ PRAWDĘ. Dla wszystkiego co chce dobro nazywać złem, a zło dobrem. Komformizm duchowy nazywać tolerancją, a dewiacje i zboczenia, na pograniczu zezwierzęcenia, wyzwoleniem ze stereotypowego myślenia.Kocham Cię  Człowieku, ale się nie dziw, że nie będę kochać Twego grzechu. Nie będę. Ani swojego, ani niczyjego. 

s. Teresa M.