Słowo z Pustelni 13.11.2021 r.

„Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” 

Pytanie Jezusa o wiarę, jest bardzo często pytaniem o naszą cierpliwość, zarówno w proszeniu, wytrwaniu w prośbie, w nadziei, w ufności i w oczekiwaniu. 
Test cierpliwości życiowej, jest i może być często testem właśnie wiary. 
Chcesz wierzyć naprawdę, będziesz musiał wyszlifować swoją cierpliwość czasami do swojej tzw. górnej granicy. 
s. Teresa M.