Słowo z Pustelni 14. 03.2022

„U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas – mieszkańców Judy i Jerozolimy, i całego Izraela, u bliskich i dalekich, we wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali.

Panie! Wstyd na naszych twarzach, naszych królów, naszych przywódców i naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Ale Pan, Bóg nasz, jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków.”
Brakuje naszego powszechnego  zawstydzenia przed Bogiem, stąd i najmądrzejrze analizy światowe i decyzje, nie zmieniają oblicza ziemi na lepsze.
Lecz szansa na zawstydzenie i tak przyjdzie. O ten powszechny wstyd ziemi, oświeconej Duchem Świętym, który ” przekona świat o grzechu ” się modlę. Tylko z komunii  z Bogiem, płynie dar pokoju. Innego nie będzie.
s Teresa M.