Słowo z Pustelni 14.11.2022

Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” 
 
To jest definicja szczęścia! Żeby Jezus przeszedł przez nasze życie, żeby przeszedł przez nasz życiorys ! A my żebyśmy nie pozostali obojętni i dobrze wykorzystali swoją szansę.I nie pozostali niemi.
s. Teresa M.