Słowo z Pustelni 15.08.2020 r.

Uroczystość Wniebowzięcia NMP”
I ukazał się wielki znak na niebie:Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
„A cóż to za znak? Czy my wszyscy wystarczająco w pełni już go odczytaliśmy i rozpoznaliśmy?Wiedzieć, że to Maryja i Kościół, w walce, to wciąż dużo za mało.Zadowalamy się słodkim myśleniem, że dziś Liturgia bierze nas do Nieba, gdzie wzięta została Ona – Niepokalana. Ale, to nadal powierzchownie słyszalne preludium.Więc co?Chodzi oto, że ten znak, jaki Bóg upodobał sobie dać nam przez Maryję, ma być znakiem dla Ciebie. Dopóki nie jest bardzo osobiście przyjmowany i wciąż zgłębiany, pozostaje daleki. W znaku walczącej Niewiasty ze smokiem, są zapisane Twoje i moje dzieje, zapisany nasz los. I ten ziemski, gdy walka zaciekła trwa, i ten los wieczny, niebiański.Maryja w tym znaku naprawdę nie potrzebuje podziwu! Daleka jest od tego, jak zresztą zawsze była. Nie zmieniła się! Ta Pokorna Służebnica pragnie uświadamiać, że my wszyscy naprawdę trwamy w stanie wojny duchowej, pragnie uświadamiać, jak ważne jest osobiste zaangażowanie, świadome każdego z nas. Podziwu, Adoracji, Uwielbienia, uwagi, jak zawsze spragniona jest do bólu serca, ale dla Swego Syna!Jeśli jest Męczennicą, to z tego powodu, odwróconych oczu od Zbawiciela, od Źródła Życia!Wniebowzięty Znak- Maryja, nieustannie też jak Latarnia Morska, świeci przesłaniem, że my mamy swój ląd w Niebie u Ojca! W zaciekłej walce, smok nas tej prawdy bez przerwy pozbawia, byśmy grzęźli w sprawach mniejszych i by one nas determinowały.Masz walczyć! Pod Znakiem Zwycięskiej Matki!Masz wpatrywać się w Jej Syna, bo wtedy Ją najbardziej uszczęśliwiasz!Masz mieć wiarę, że godność dziecka Ojca, kończy się dla Ciebie szczęściem Wiecznym. Ma Cię obchodzić bardziej co Matka mówi, o co prosi, a nie jak bardzo jest Piękna.Piękna jest i piękną pozostanie, ale od Ciebie zależy, czy ta Piękność będzie szczęśliwa poniekąd do końca!

S. Teresa