Słowo z Pustelni 15.08.2022

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Co roku, wyjątkowo cieszymy się Liturgicznym Wywyższeniem Maryi, w Tajemnicy Jej Wniebowzięcia.
Bóg wie, komu może dać wszystko i bez granic, wie, kto  nie zapadnie się i nie zatraci w swoim byciu obdarowanym, ale wykorzysta tę łaskę dla innych. 
Maryi można nieustannie wciąż dawać, nigdy niczego nie przypisze sobie, nigdy nie straci solidarności z żadnym z ludzi.
Wszyscy chętnie Ją oglądamy w Niebie, ale śmiem podejrzewać, że Ona tam usiedzieć nie może, jest nieustannie zaangażowana w nasze sprawy. Zresztą jest w tym podobna do Samego Boga. Bóg i Maryja są nieustannie DLA NAS! 
Tajemnica Wniebowzięcia, ma nam przypominać inny wymiar życia, który jest dla wszystkich,t ylko od każdego indywidualnie już zależy, w jaki wymiar zmierza. Chwała Nieba tak naprawdę nieustannie koło nas „tańczy” w służbie.Na razie tego nie widzimy i nie czujemy, jak jesteśmy 24 h na dobę pielęgnowani.Nastąpi taki dzień, w którym każdy z nas zostanie wzięty i to tam, gdzie stawiał kroki całe życie.
s. Teresa M.