Słowo z Pustelni 17.05.2021 r.

„Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem”.

A gdzie? Przede wszystkim w Ojcu, a z Ojcem w Niebiańskiej przestrzeni. W miejscu, o którym Jezus wypowiada się, że został Umiłowany przez Ojca, jeszcze nim powstał świat. To fascynujące, pociągające i przepiękne. Niczego Sobie Jezus z Ojcem nie zastrzegł tylko dla Siebie! Żadnej komnaty w komnacie i żadnych tajnych przejść dla vipów! Jezus prosi Ojca, abyśmy wszyscy z Nim dzielili to szczęście! Wszystko pobrzmiewa odległą historią, ale Jezus już większość obietnic wypełnił, nie jest więc niesłowny i teraz tylko od nas zależy, za czym pobiegniemy, co nas pociąga. Jest jeszcze jakby drugi wymiar tej obietnicy. Ta bliskość Jezusa z Ojcem  w przestrzeni nam jeszcze nie dostępnej, staje się już dostępna w zadatku Tajemnicy Eucharystycznej. Tutaj, przyjmując Jezusa w Komunii Świętej, już jakoś, jesteśmy wprowadzani i oswajani i z tym ogromem szczęścia, jakim jest Ojciec.
 s. Teresa M.