Słowo z Pustelni 18.07.2022

„Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. „
Co to jest Znak Jonasza?
To interwencja Samego Boga, w sytuację po ludzku bez wyjścia!
To objawienie Siły Życia, po środku pewnej śmierci.
Tak było w przypadku Jonasza i tak miało się stać w zapowiedziach Jezusa i wiemy,że się stało. W ten znak, wpisuje się też liczba trzech dni! Czy Bóg potrzebował aż trzech dni, by objawić Siłę Swego Życia? Raczej to nam potrzeba wymiaru czasu.Ale trzy dni, można też czytać w kluczu: po każdym dniu, dla wyjątkowego  działania, Każdej z Trzech Osób Boskich.I tak W.Piątek, należał do Syna, aby złożył się w całopalnej Ofierze Miłości.W.Sobota,stała się najcichszym dniem Ducha Świętego,by w końcu wybuchł Niedzielny Poranek, w całości należący do Rodzącego Ojca; ” Tyś Moim Synem,Jam Ciebie DZIŚ zrodził”, modlimy się w Psalmie 110.
Znak Jonasza, Znak zwycięstwa SIły Życia pośrodku pewnej śmierci! Znak Tajemniczej Sztafety Całej Trójcy Świętej, pracującej dla naszego Zbawienia trzy dni.Inne znaki nam nie potrzebne.
s. Teresa M.