Słowo z Pustelni 18.10.2021 r.

„wysłał ich po dwóch”
Na modlitwę i odpoczynek Jezus wysyłał uczniów w pojedynkę, mówiąc: „idźcie wy sami osobno” , do ciężkich zadań i byciem posłanym między ludzi, wysyłał już ich po dwóch.
Co o tym myśleć?
A no to,że w zadaniowych sprawach tej ziemi potrzebujemy wzajemnego wsparcia, potrzebujemy ubogacającego  współtworzenia, natomiast w spotkaniu z Bogiem, potrzeba nam przede wszystkim, pogłębiać najpierw relacje z Nim, potem w samotności  poznawać  również bardziej siebie, a dopiero wtedy, na tym  fundamencie, można mówić o sensowności budowania czegoś wspólnie z innymi. Odczytywanie każdego charyzmatu, każdej formy życia, powinno odbywać się w świetle tego Ewangelicznego porządku, jaki podał nam Sam Jezus.
s. T.M.