Słowo z Pustelni 19.09.2022

Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma”.
Co nas odkleja od rzeczywistości, do tego stopnia, że może nam się wydawać, że coś mamy? To może dotyczyć dosłownie wszystkiego! A zwykle najczęściej dotyczy wiary, Osoby Boga, tego jaki jest , dotyczy miłości, relacji z ludźmi, naszej odwagi, naszych lęków, i prawdy o nas samych.
Zbytnia pewność siebie, powierzchowność ocen, brak czasu na pogłębioną refleksję, brak czasu na modlitwę, brak ciszy i milczenia, ciągły hałas i nieustanne rozmowy, nieustanny pośpiech, niezaspokojone tęsknoty i pragnienia, wszystko to stanowi bardzo podatny grunt, by wyhodować pokaźne złudzenia. Nikt nie jest od nich całkowicie wolny! Dotyczą one w jakimś stopniu każdego!
Ale Jezus mówi jeszcze coś bardziej trudnego, że ten komu wydawało się,że coś ma, nawet i to  mu zabiorą! Co to znaczy? 
Jeśli złudzenie nas karmiło,napędzało do życia, napędzało relacje, napędzało wartość samego siebie , to przyjdzie kiedyś chwila zderzenia z Prawdą i wszystko to , co miało dawać blask, nagle zrobi się ciemne.
Taką naturę ma złudzenie, wydaje się być czymś świetlanym, a w rzeczywistości ujawnia ciemność pustki. Może dlatego Duch Święty podaje nam też dziś ku przestrodze słowa z Ks. Przysłów w pierwszym czytaniu :
Mądrzy dostąpią chwały, udziałem głupich jest hańba.
Proszę Cię Panie nie pozwól mi być głupcem! A jeśli  uznasz,że mi to potrzebne, nie daj mi być głupcem za długo! 
s. Teresa M.