Słowo z Pustelni 20.12.2021 r.

„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.”
I wielce prawdopodobne,że z tym zdaniem Maryja została na długo. Najdłużej…W nim bowie,.zawarł Anioł całą Tajemnicę tego „jak”.
Co Maryja na tamten moment wiedziała o Duchu Świętym?Jakie miała skojarzenia?Co czuła ,kiedy rozważała te słowa „Duch Święty zstąpi na Ciebie?” Czy Duch Święty może zstąpić w zupełnie niezauważalny sposób dla człowieka? Czy może w ogóle nie podpaść pod jego zmysły?
Może.Wszystko może.I wszystko zależy od tego czego chce i co Mu akurat bardziej służy,czy nasza obudzona wrażliwość czy bardziej uśpiona świadomość.
Eucharystia i Tajemnica Przeistoczenia dokonuje się właśnie mocą Ducha Świętego i zobacz,że dzieje się to na ogół,albo raczej zawsze kompletnie poza naszymi zmysłami.Nagle więc, materia biologiczna łona Dziewicy,w jednym momencie,za jej zgodą stała się w mocy Tegoż Ducha, Maleńkim, Poczętym Synem Boga!.W Jej łonie nastąpiła jakby pierwsza Konsekracja,pierwsze Przeistoczenie.
Maryja znała opis Księgi Rodzaju,pamiętała,że nad bezmiarem wód unosił się Duch Boga.Pamiętała też, że ten Sam Duch Boga prowadził Lud przez pustynię,pamiętała,że był w Eliaszu.Ale tym razem najprawdopodobniej delikatność Boga darowała Maryi spektakularność Objawiajacej się Mocy Ducha.Może opis lekkiego powiewu Eliasza, był Jej najbliższy przez kolejne dziewięć miesięcy?
Nie wiemy,rozważamy tylko, błądząc, jak ślepcy po omacku,ale na pewno,, relacja z Duchem Boga, zacieśniała się równie silnie,jak zacieśnia się więź jedyna i niepowtarzalna matki z poczętym w Niej dzieckiem.
I już na zawsze Duch Święty I Maryja, będą, jedyną i niepowtarzalną JEDNIĄ.
s. Teresa M.