Słowo z Pustelni 22.06.2020 r.

Nie jesteśmy dostatecznie sprawiedliwi, aby i nasze sądy takimi były.Zawsze możemy się pomylić, być stronniczymi i nie ogarniać jednak wieloaspektowości danej sprawy, czynu, zachowania, postawy, czy wyboru drugiego człowieka.. Dostatecznie sprawiedliwym jest tylko Bóg, łatwo więc zrozumieć, że tylko Jego osąd będzie zawsze słuszny.Co znaczy również, że dobieramy się do drzazgi w oku brata, a belki we własnym nie widzimy?Drzazga to jakby  mała tkanka drzewa, malutki element całości.Zatem Jezus próbuje obrazowo powiedzieć:jeszcze nie odkryłeś w sobie całego złoża własnych słabości, wad i przywar, a ta jedna w innym człowieku, tak cię uwiera.Poznaj swoje złoża nędzy, a znieczulisz się raz na zawsze na cokolwiek w innych.Podobno trudne sprawy Grecy czasami osądzali po ciemku.Aby nie widzieć twarzy oskarżonego i odnosić się wyłącznie do faktów.To jest jakiś sposób.Jeśli musisz, zauważaj  suche fakty, ale już ich nie interpretuj.Czasami jedynym skutecznym lekarstwem, by wyleczyć kogoś z tego nawyku jest bolesne doświadczenie bycia samemu osądzonym niesłusznie i krzywdząco. 

s. Teresa M.