Słowo z Pustelni 22.08.2020 r.

„Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Jeszcze jedno ważne kryterium w rozeznawaniu duchów.

Anioł posłany do Maryi, zaczyna spotkanie, od skoncentrowania Jej uwagi na tym, jak widzi ją Sam Bóg i kim jest w oczach Bożych, a nie kim jest dla sąsiadów z Nazaretu, lub kim jest dla uczonych w Piśmie. Nie zaczyna też spotkania od pozdrowienia w kluczu tego, co Maryja Sama o sobie myśli i mówi. 

Nie skupia Jej na swojej własnej, Anielskiej naturze, nie skupia na Samej tylko Świętości Boga, która może budzić w naturze ludzkiej tremendum. Nie skupia  także na Jej ziemskim statusie. Nie daje Maryi odczuć pośpiechu, nacisku, przymusu, nie mąci  Jej trzeźwego myślenia, Maryja w czasie zwiastowania myśli logicznie, przewidująco i refleksyjnie. Nie skupia Jej też wyłącznie na wymiarze duchowym bądź wyłącznie cielesnym. Do całej Maryi, całej Jej Osoby przychodzi.
Tak samo działa wszystko, co pochodzi prawdziwie od Wszechmocnego. 

s. Teresa M.