Słowo z Pustelni 23.08.2021 r.

Jezus przemówił tymi słowami:

«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.
Biada! KAŻDEMU, kto chociaż raz w życiu usłyszał słowa Jezusa :
„Wszystko coście  uczynili jednemu z tych najmniejszych, Mieście uczynili” i nie zrobił z nich użytku! Do tego, by to zrozumieć, nie trzeba być uczonym, a jeśli się nim jeszcze jest, tym gorzej. A jeśli jeszcze chrześcijaninem, to już całkiem nie ciekawie. Ewangelia się nie zmieniła.
 I biada nie cofnięte.
s. Teresa M.