Słowo z Pustelni 24.01.2022 r.

 „mówili o Jezusie: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”.
 Obecnie tak Jezusa raczej nie postrzegamy, ale za to wcale nierzadko przypisujemy Bogu złe wydarzenia, przypisujemy Mu stworzenie zła i piekła, oraz autorstwo wszystkich dramatów na świecie i w życiu osobistym.
Obwiniamy Go o brak zainteresowania, brak ingerencji w sprawach dla nas ważnych. Gdyby wszystkie te żale i pretensje skumulować, uczynilibyśmy Go dwakroć winnym śmierci, niż naród wybrany ponad 2000 lat temu. I bardzo cienka jest granica między tą postawą, a grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, o którym mówi Jezus.
s. Teresa M.