Słowo z Pustelni 25.04.2022

„Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.”
 Ogromna ,niepojęta tajemnica naszej wiary, jak ich większość,dzieje się tak skromnie! Powiedzielibyśmy, nie na miarę Boga! Jezus wstępuje do Nieba,a to jest opisane jednym zdaniem! W prostocie równej stwierdzeniu,wszedł do pociągu i odjechał, a przecież ile tam się działo! Odtąd Jezus bez większego trudu będzie pokonywał tę drogę,więcej,zarezerwował Sobie jednoczesne bycie i w Niebie i  z nami i to końca świata!
Głęboka analiza wszystkich wydarzeń zbawczych, ujawnia umiłowanie  przez Jezusa skromności.Gdzie tylko mógł tam istniał minimalistycznie,rozkochany we wszystkim co bardzo proste,co ciche,co nawet nie podpadające pod kanony ważności.
Im bardziej to w Nim dostrzegasz, tym bardziej chcesz podobnie.
I pozwól Mu nadal działać wielkie rzeczy, bez trzęsienia ziemi i orkiestry.
s. Teresa M.