Słowo z Pustelni 25.07.2022

„Bracia: Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.”
2 Kor 4, 7-15
Bardzo dobrze mi z tym, że jestem gliniana, a nie z kryształu, diamentów, porcelany, kamienia, miedzi, srebra czy złota.
Dobrze mi z moją kruchością, z tym, że nie we wszystkim można na mnie polegać, że nie wszystko można we mnie wlewać, że wielu taką jakością gardzi.
Dobrze mi z tym!
Dobrze mi z tym, że Skarb nieszlachetnie przechowywany, nigdy nie był mój i nigdy nie będzie.
Lubię to bogactwo w ubóstwe! Lubię to nieposkromione szaleństwo Boga, Który jako Jedyny Najcenniejszego Skarbu nie strzeże w sejfach i nie kupczy.
Jednym słowem lubię co Bóg wymyślił!
s. Teresa M.