Słowo z Pustelni 25.10.2021 r.

„A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy”

Nie czytaj o kobiecie, ale o sobie!
Gdzie w Tobie ujawnia się, bądź też cicho siedzi i Cię pochyla do ziemi Twój Duch niemocy?! Gdzie go masz w sobie?! W jakiej części życia usiadł i się pasie?! 
s. Teresa M.