Słowo z Pustelni 26.04.2021 r.

„Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję.”

Autentyczna miłość zakłada dobrowolność. Taką właśnie otrzymujemy od Jezusa. Sam oddaje życie za nas, bo chce. Takiej miłości, Jezus pragnie też od każdego z nas.
Miłość jest nieustannym oddawaniem życia, za tego kogo kochamy. Jeśli zaczyna pojawiać się przymus, konieczność, niechęć i znów przymus, to trzeba pytać o miłość. Okresowo ma prawo się pojawić zmęczenie, jakieś pokłosie przebytych chorób, może trud żałoby, ale zawsze powinien pozostawać ten mianownik : kocham, dlatego trwam. 
s. Teresa M.