Słowo z Pustelni 27.03.2021 r.

„Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród».”

Tak właśnie działa osobowe zło. Stara się doprowadzić lęk do szczytu i wzbudzić poczucie bycia zagrożonym. 
Jeżeli ktoś nas próbuje niszczyć, to zwykle ma z tyłu głowy własne poczucie zagrożenia z naszej strony, nawet jeśli to jest całkowicie irracjonalne. 
„Tego dnia, postanowili Go zabić „
Mieli dużo godzin, aby zdążyć się wycofać z takich zamiarów. Wiemy jednak, że ten „pociąg zła”, rozpędził się z Bożego dopustu. Pędził prosto w Serce Boga, ale oprócz utopienia w Nim ostrza nienawiści, pędził w przepaść Ojcowskiego przebaczenia, choć jeszcze tego nie wiedział, a nawet nie chciał. 

Pamiętajmy, by tych, którzy nas krzywdzą, zanurzać w przepaści Miłosierdzia Bożego. 

s. Teresa M.