Słowo z Pustelni 27.08.2022

„każdemu według jego zdolności”.

Dlatego wszelkie porównywania się z innymi, zawsze kończy się źle.
Bóg zna każdego z nas na tyle dobrze, że nigdy nie da nam ani za mało, ani też za dużo, tylko w sam raz!
I szczytem osiągnięć, stu procentowe powodzenie, będzie w każdym przypadku, jeśli tylko każdy zajmie się własną , wymierzoną sobie miarą. Sto procent da z siebie ten co ma 10 talentów, ten co ma pięć i ten co ma dwa!
Niepowodzeniem jest tylko i wyłącznie nie podjęcie żadnego wysiłku i asekuracja przed odpowiedzialnością za swój dział, często podszyta frustracją, że nie mam tyle, lub w sposób, który chciały moje ambicje.
s. Teresa M.