Słowo z Pustelni 27.12.2021r.

A mieć z nami łączność znaczy: mieć ją z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem.
To napisał umiłowany uczeń Naszego Pana,ten sam, który tyle napisał o wzajemnej miłości braterskiej,ten sam, który najpierw doświadczył,czym jest brak łączności z Mistrzem,by potem móc w końcu spoczywać na Jego sercu,podczas ostatniej Wieczerzy.Te słowa napisał ten, który wytrwał z Maryją pod Krzyżem,a w końcu ,jak podaje dzisiejsza Ewangelia po Zmartwychwstaniu,ujrzał pusty grób i szaty,ujrzał i uwierzył.
Święty Jan wie co pisze,taka mądrość zrodziła się w bólu i to nie jednym.Zrodziła się w doświadczeniach rozdartej wspólnoty Apostołów.
Jan już się nauczył, że nie ma prawdziwej łączności,nie ma porozumienia,nie ma miłości,która wszystko jest zdolna przetrwać, jeśli nie ma łączności najpierw z Ojcem i Jego Synem. Bez niej, bez takiej JAKOŚCI POROZUMIENIA, każda łączność, każda więź RUNIE!Wszystko co chcemy przeżyć  bez związku z łącznością z Bogiem, prędzej czy później wykruszy się na ostrych mieczach doświadczeń. Zatem jeśli coś trzeszczy i pęka już w wszach, bądźmy pewni, tam po prostu zabrakło gdzieś tej prawdy, o której mówi dziś do nas Święty Jan.
s. Teresa M.