Słowo z Pustelni 28.08.2021 r.

„powierzył swój majątek sługom”.

Mt. 25, 14b

I jest powiedziane, że uczynił to „każdemu, według jego zdolności”.Mt.25,15c
Postrzegam to dziś jako miarę zaufania, którym każdego z nas obdarza Bóg. Każdemu ufa i powierza swe sprawy, w takiej mierze, w jakiej wie, że jesteśmy w stanie, to przyjąć i udzwignąć.
Nikt nie może powiedzieć, że Bóg pozbawił Go Siebie i Swego zaufania. 
Każdy z nas kiedyś z tego zaufania, z tego „powierzenia nam”, zda sprawę. Jeśli jesteśmy świadomi tego zaufania, niech ono nas głęboko wzruszy!
Tak! Zaufałeś mi Jezu! Dziękuję! 
I za moją miarę, Tobie znaną!
Módl się tak ze mną  i bądź szczęśliwy! 
s. Teresa M.