Słowo z Pustelni 29.05.2021 r.

«Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

Jezus był jedynym cieślą w historii świata, który bez przygotowań nauczał ludzi i cieszył się ogromnym autorytetem  mądrego Rabbi. Pytanie zatem, kto Mu dał te władzę, nie było jakoś skrajnie nie na miejscu. Tyko, że jest czymś dalece niesprawiedliwym, oczekiwać od kogoś absolutnej szczerości i otwartości, podczas, gdy sami się od tego asekurujemy i więcej, mamy jeszcze nie szczerą relację z osobą, którą przypieramy do muru, by się wywnętrzała.
Dlatego Jezus nie podejmuje ich dociekań, wie, że nie pytają by uwierzyć, tyko by znów zaprzeczyć. 
Dobrze jest w tej postawie Jezusa wyciągnąć życiową radę dla siebie.
Mamy się otwierać przed innymi, odsłaniać, w takim stopniu, w jakim oni rzeczywiście są zdolni nas przyjąć i zrozumieć. Tak czynił Jezus i to jest mądre. 

s. Teresa M.