Słowo z Pustelni 29.06.2020 r.

 „A wy za kogo Mnie uważacie?”W przeżywaniu wiary, ważne jest osobiste odniesienie, kim dla mnie jest Jezus?! Ponieważ kim jest dla mnie, tym będzie mnie wypełniał.Jest Zbawicielem, Jego uzdrowienie coraz głębiej będzie obejmowało wszystko co we mnie o zbawienie woła.Jest dla mnie Synem Ojca, to podaruje mi udział w Swoim własnym Synostwie i radość z należenia do Ojca.Jest Oblubieńcem, to przejmie obowiązki Męża, wobec mojej osoby. Jest Przyjacielem, będzie mi towarzyszył i nie da mi trwać w stagnacji. A jeśli jest dla mnie wielkim odległym?Będzie subtelnie dotykał moje serce tęsknotą, abym Go zapragnął.Najgorzej jeśli jest mi obojętny, nie wiele może wtedy…Będzie tą pustką, która powstała w ranie Jego Serca.Kim jest dla Ciebie Jezus, tym będzie się mienił w Tobie wobec innych.Ani Święty Piotr, ani Święty Paweł nic by dla nas nie znaczył, gdyby Jezus nie zajmował centrum Ich serc i ich życia.Tyle masz do dania innym, ile w Tobie Jezusa.

s. Teresa M.