Słowo z Pustelni 29.11.2021 r.

„Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”.”
Czy sądzisz, że to było w planach Jezusa?
Czy myślisz, że Jezus nie miał tysiąca powodów, by odprawić setnika?
Popatrz, jak Jezus jest otwarty w zaskoczeniu. Spróbuj kogoś nie odprawić, gdy nie przyszedł w czas, bo się spieszysz, bo nie teraz, bo….
s. Teresa M.