Słowo z Pustelni 30.10.2021r.

„oni Go śledzili”

Śledzili to mało powiedziane, czynili tak w dodatku z perspektywy WYŻEJ SIEDZĄCYCH, tych co mają wszystko: wiedzę, mądrość, doświadczenie i bliskość z Bogiem pod sufitem! A On był „ten gorszy”, Ten co to się myli i błądzi! 
Dlatego odważył się Jezus odnieść nawet nie do tego, że Go śledzą, ale że czynią to ze złej perspektywy!
Możesz śledzić, obserwować, tylko badaj swoje serce po co ci to i czy nie czynisz swoich własnych obserwacji z pozycji tego „bardziej niż tamten” , tego „nad” człowieka, zakonnika, zakonnicy, nad pracownika, katolika, no „nad” … 🥴
s. Teresa M.