Słowo z Pustelni na 09.05.2020 r.

„Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie.”

Po prostu ta Tajemnica tak powala, że nie znajduje właściwego komentarza w sobie, poza zachwytem, porywem i byciem wciągniętą.
Myślę, że każdy powinien choć raz spróbować posiedzieć sobie w ciszy, z tą urzekającą Tajemnicą, która przenika wszystko co stworzone i wszystko co nasze i co nas samych tworzy.Trzeba sobie posiedzieć z Ojcem w Synu i z Synem w Ojcu. Trzeba chcieć uczestniczyć w Ich wzajemnym szczęściu.
Niech Ich Najsubtelniejszy Duch udzieli tej łaski możliwie jak największej liczbie serc.
Maryjo, cała piękna Trójcą, módl się za nami!
s. Teresa M.