Prowincja Krakowska

Prowincja Krakowska – Najświętszego Serca Jezusowego

Prowincja krakowska – pierwotnie prowincja lwowska – Najświętszego Serca Jezusowego z siedzibą we Lwowie. W wyniku działań wojennych Zgromadzenie poniosło wiele strat terytorialnych, dlatego też w 1947 r. zdecydowano o nowym podziale na prowincje. W wyniku podjętych decyzji, siostry prowincji lwowskiej zostały przydzielone do nowopowstałej prowincji z tymczasową siedzibą w Mszanie Dolnej, ze względu na brak odpowiedniego domu w Krakowie. Mszana Dolna, wcześniej należąca do Prowincji Św. Franciszka, została przydzielona do Prowincji Najświętszego Serca Jezusowego, dom przy ul. Kolejowej został przeznaczony na potrzeby Matki Prowincjalnej i jej zarządu. Pierwszą Prowincjalną została mianowana s. Maria Ziółkowska. W okresie swego sześcioletniego urzędowania włożyła bardzo wiele pracy i poniosła nie mało trudów w organizowaniu Prowincji. W domu tym też znajdował się postulat.

W 1953 roku nastąpiła zmiana przełożonej prowincjalnej została nią M. Maria Tworzydło. Jej posługa dla Prowincji przypadła na trudne czasy, dzielnie jednak pokonywała różne trudności dzięki łaskom i opiece Opatrzności Bożej. W 1959 r. przeniesiono siedzibę prowincji do Krakowa do nabytego domu przy ul. Radosnej. Z czasem została zmieniona nazwa ulicy na ul. Parkową. Obecnie w Domu Prowincjalnym oprócz zarządu Prowincją, siostry pracują też w szkołach, w przedszkolu, przy parafii, opiekują się chorymi w domach prywatnych, pełnią posługę w seminarium franciszkańskim, jest to też dom formacyjny dla postulantek.