Prowincja Warszawska

WARSZAWA – DOM PROWINCJALNY
ul. Hoża 53 – 00-681 Warszawa – Tel. 022 629 67 87

W 1874 roku M. Florentyna Dymman oraz pani Paulina Iłowiecka zakupiły posesję w Warszawie Śródmieście przy ul. Hożej 53. Początkowo był tam tylko drewniany piętrowy domek, dopiero z czasem dobudowano do niego dodatkowe skrzydło. Siostry urządziły w nim ochronkę dla dzieci.

W czasie wojny dom ten stanowił Centrum Zgromadzenia, odgrywał niesamowitą rolę, ponieważ z tego miejsca płynęła pomoc we wszystkich możliwych kierunkach. W drewnianym budynku, który jedyny ocalał podczas bombardowań wojennych gromadzili się wszyscy potrzebujący. M. Matylda Getter, pierwsza Prowincjalna Prowincji Niepokalanej, osoba o wrażliwym i szerokim sercu, stąd kierowała wszystkimi inicjatywami dobroczynnymi, a zwłaszcza prowadzoną na szeroką skalę akcją ratowania dzieci żydowskich. Zaraz po wojnie siostry oprócz pomocy potrzebującym i formacją młodzieży zakonnej zajmowały się chorymi w parafii, katechizowały dzieci przy kościele Karola Boromeusza na ul. Chłodnej, szyły, naprawiały i prały bieliznę kościelną, dbały o wystrój kościołów. Dom przy ul. Hożej 53 jest Domem Prowincjalnym, w nim ma swoją siedzibę Przełożona Prowincji ze swoim zarządem. Jest też domem formacyjnym dla postulantek. Siostry oprócz zajęć domowych i służbowych niosą pomoc potrzebującym, katechizują oraz zdobywają kwalifikacje zawodowe i intelektualne.