Misja na Białorusi

Historia domu w Warapajewie
Warapajewo – miasteczko w północno – zachodniej części Białorusi. Z woli Pana Boga Siostry Rodziny Maryi rozpoczęły swoja posługę w Warapajewie na Białorusi dnia 30 września 2002 roku. Siostry objęła katechezę w parafii od 0 do 8 klasy w samym Warapajewie i w trzech punktach dojazdowych, druga zaś zajęła się kościołem i kuchnią w domu zakonnym i dojazdem z katechezą do sąsiedniej parafii. Ogromną radością dla sióstr było poświecenie domu i kapliczki pod wezwaniem bł. Z. Sz. Felińskiego i pozwolenie na przechowywanie Najświętszego Sakramentu. Poświecenia dokonał bp Władysław Blin ordynariusz diecezji Witebskiej