Miesięczne Archiwum: marzec 2024

Radosnego Alleluja!

Kontemplując Ukrzyżowaną Miłość i spoglądając do wnętrza pustego grobu, pragnę ogłosić: Nie ma Go tu, zmartwychwstał!

Niedziela Palmowa

Stojąc u progu przeżywania Tajemnic męki i śmierci, pragniemy wsłuchać się w słowa św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Poszliśmy za Chrystusem w nadziei dzielenia kiedyś chwały Jego w niebie; naśladujmy Go na ziemi w niesieniu...

V Niedziela Wielkiego Postu

Podobie jak ziarno, które w niczym nie przypomina wielkiego drzewa, które z niego wyrasta, tak i my, może dziś niewielcy i krusi posiadamy w sobie potencjalność by stać się pięknymi i lepszymi ludźmi.

IV Niedziela Wielkiego Postu

Czasami, podczas katechezy w szkole, słyszę takie stwierdzenia od uczniów:– Siostro, to niemożliwe, żeby Bóg istniał. Gdyby tak było, to nie byłoby tyle zła na świecie– No może Bóg istnieje, ale nie interesuje się...

Dni skupienia w Warszawie

Zapraszamy na dni skupienia w Warszawie. Po raz kolejny spotkamy się z kobietami w Biblii. Tym razem będzie to Rut. Wszystkie informacje na plakacie i pod numerem telefonu 500 122 118

III Wielkiego Postu

        Trzecia niedziela Wielkiego Postu kreśli przed nami obraz Jezusa wypędzającego ze świątyni kupców. Gorliwość o dom Ojca nie pozwala Mu pozostać obojętnym na traktowanie przestrzeni sacrum jak targowiska. Podobnie jest z naszymi sercami,...