Prowincja Warszawska

 

WARSZAWA – DOM PROWINCJALNY
ul. Hoża 53 – 00-681 Warszawa – Tel. 022 629 67 87

W 1874 roku M. Florentyna Dymman oraz pani Paulina Iłowiecka zakupiły posesję w Warszawie Śródmieście przy ul. Hożej 53. Początkowo był tam tylko drewniany piętrowy domek, dopiero z czasem dobudowano do niego dodatkowe skrzydło. Siostry urządziły w nim ochronkę dla dzieci.

W czasie wojny dom ten stanowił Centrum Zgromadzenia, odgrywał niesamowitą rolę, ponieważ z tego miejsca płynęła pomoc we wszystkich możliwych kierunkach. W drewnianym budynku, który jedyny ocalał podczas bombardowań wojennych gromadzili się wszyscy potrzebujący. M. Matylda Getter, pierwsza Prowincjalna Prowincji Niepokalanej, osoba o wrażliwym i szerokim sercu, stąd kierowała wszystkimi inicjatywami dobroczynnymi, a zwłaszcza prowadzoną na szeroką skalę akcją ratowania dzieci żydowskich. Zaraz po wojnie siostry oprócz pomocy potrzebującym i formacją młodzieży zakonnej zajmowały się chorymi w parafii, katechizowały dzieci przy kościele Karola Boromeusza na ul. Chłodnej, szyły, naprawiały i prały bieliznę kościelną, dbały o wystrój kościołów. Dom przy ul. Hożej 53 jest Domem Prowincjalnym, w nim ma swoją siedzibę Przełożona Prowincji ze swoim zarządem. Jest też domem formacyjnym dla postulantek. Siostry oprócz zajęć domowych i służbowych niosą pomoc potrzebującym, katechizują oraz zdobywają kwalifikacje zawodowe i intelektualne.

 

ul. Żelazna 97, 01-017 Warszawa

Okno Życia

Dom Prowincjalny

ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa

Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne

Krakowskie Przedmieście 52/54, 00-322 Warszawa

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży

ul. Żegańska 34, 04-713 Warszawa – Międzylesie

Dom Dziecka 

Paprociowa 2

04-751 Warszawa – Międzylesie

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży

ul. Studzieniczna 2, 16-301 Augustów

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych 

Skrzeszewy 26, Skrzeszewy, 09-541 Pacyna

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych

ul. Mickiewicza 10a, 16-500 Sejny

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych

ul. Gościniec 32, Robercin, 05-503 Głosków

Przedszkole Publiczne 

Dom Dziecka

ul. Klasyków 52/54, 03-163 Warszawa – Płudy

 

Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych

ul. ks. Piotra Skargi 1, Ostrówek, 05-205 Klembów

Praca w Kurii Metropolitalnej

ul. św. Barbary, 10-022 Olsztyn

Szkoła Podstawowa

Niepubliczne Przedszkole nr 11

ul. Kasztanowa 21, 05-260 Marki

https://przedszkole.rodzinamaryi.pl/

STRONA GŁÓWNA

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych

Przedszkole Niepubliczne

ul. Matki Dymman 9, Kostowiec, 05-831 Młochów

https://przedszkolewkostowcu.com/

Dom Sióstr Emerytek

Siemiradzkiego 19, 05-080 Izabelin

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży

ul Bema 8

82-300 Elbląg

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Familia

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne 

ul Szkolna 18, 05-840 Brwinów

http://familia.brwinow.szkolnastrona.pl/p,105,informacje

 

Niepubliczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

ul Konopnickiej 1, 05-840 Brwinów

Specjalny Ośrodek Wychowawczy

ul. jana Pawła II 32, 07-221 Brańszczyk

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Rodziny Maryi

ul. Wałuszewska 48, 03-005 Warszawa

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży

ul 3 Maja 57, 16-300 Augustów

ul Trawiasta 5, 04-618 Warszawa – Anin