Dom Generalny Zgromadzenia

Adres:

Żelazna 97
01-017 Warszawa

Telefon

22 838 38 73

Mail:

frmgeneral@zakon.opoka.org.pl