Kategoria: Dzielenie się wiarą

Wspomnienie o śp. M. Fabioli Ruszczyk

Matka Fabiola Ruszczyk (1934 – 2021) była Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Przewodnicząca Komisji Formacyjnej w Konsulcie Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. M. Julia Ruszczyk – imię zakonne – Fabiola...

Wielkanoc A.D. 2020 Drodzy Czciciele Świętego Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Wielki Post, rozpoczęty w Środę Popielcową, prowadzi nas poprzez Misterium Wielkiego Tygodnia do tryumfu Poranka Wielkanocnego, który zawsze rozbrzmiewa radosnym dźwiękiem dzwonów i pieśnią...