Niedziela Palmowa

Stojąc u progu przeżywania Tajemnic męki i śmierci, pragniemy wsłuchać się w słowa św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Poszliśmy za Chrystusem w nadziei dzielenia kiedyś chwały Jego w niebie; naśladujmy Go na ziemi w niesieniu krzyża. Jak łatwo najcięższy nawet krzyż dźwigać, kiedy się czuje, że Jezus podtrzymuje go własnym ramieniem i sam ukazuje niedaleką metę, gdzie cierniową koronę na promienny zamienimy wieniec.” Pozwól nam, Panie, zatrzymać się w te Święte Dni u Twoich stóp i wraz z Tobą spojrzeć raz jeszcze w głębiny naszych serc poprzez otwartą Ranę Twojego Serca. Udziel nam łaski poznania prawdy o Twojej miłości i naszej odpowiedzi na tę miłość. Prosimy Cię o łaskę otwarcia serc na przyjęcie czasu Wielkiego Tygodnia tak głęboko, aby dotknięcie Twoją Miłością poruszyło nasze serca i zaowocowało prawdziwym nawróceniem. O dotknięcie Twoją miłością każdego z nas, abyśmy od Ciebie, Panie, chcieli uczyć się prawdziwej miłości bliźniego, wyrażonej w codziennej służbie sobie wzajemnie. O wzajemną miłość i jedność serc w każdej rodzinie. O przylgnięcie duchem i sercem do Twojego Krzyża i przejęcie się Twoim pragnieniem zbawienia każdego człowieka, abyśmy wszelkie cierpienia i trudy przyjmowali jako prezent od Ciebie, dany nam z miłości. Umocnij w nas wytrwałość i cierpliwość, abyśmy umieli naśladować Ciebie na drodze krzyża, aby przez to doszli do radości Zmartwychwstania.

Możesz również polubić…