III Niedziela Adwentu 

III Niedziela Adwentu 
„Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie.”(J1, 6-8;18-28)

Podczas, gdy uczeni w Piśmie snuli domysły, co do Jana i sprawdzali, czy nie jest on obiecanym
Mesjaszem, Jezus spokojnie stał wśród nich niezauważony i nierozpoznany. Nawet wyraźna wskazówka
Jana Chrzciciela na niewiele się zdała. Tak byli przywiązani do własnych wyobrażeń na temat Mesjasza,
że nie potrafili wznieść się ponad nie.
Nad jordanem Jezus był tak blisko, stał ramię w ramię z nimi, a oni Go nie rozpoznali… Nam też
to grozi i to paradoksalnie tym bardziej, im więcej o Nim wiemy. Wiedza bowiem o Jezusie nie tylko nie
równa się znajomości, relacji, ale może być przeszkodą w spotkaniu. Dlatego trzeba nam się przejąć
dzisiejszym wołaniem Jana Chrzciciela: „Pośród was jest Ten, którego nie znacie”… Tak, Jezus jest
bardzo blisko. Stoi przy nas. Mamy Go w sakramentach św., w Biblii, w drugim człowieku, w
zwyczajnych wydarzeniach dnia… i rozmijamy się z Nim. Wielka to strata nie rozpoznać Boga, który do
nas przychodzi. Dlatego w naszej religijności zwróćmy uwagę na budowanie relacji, na sposoby
przychodzenia Pana do nas. Prośmy św. Jana Chrzciciela, aby wyprosił nam łaskę rozpoznawania Jezusa,
który jest tak blisko nas.

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…