IV Niedziela Adwentu 

 IV Niedziela Adwentu 
„Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie…”(Łk 1, 26-32)

Historia Maryi pokazuje, że zgoda na to, co Bóg chce czynić w życiu człowieka owocuje w
sposób, przekraczający wszelkie ludzkie wyobrażenia. Cud poczęcia Boga w Jej łonie, to owoc Jej
pokory, posłuszeństwa i całkowitego zaufania.
Jakże bardzo te postawy są niemodne w dzisiejszym świecie, nastawionym na krytykę i sprzeciw
wobec wszystkiego, co człowiek uważa za narzucone mu w jakikolwiek sposób. Tymczasem
wszechmogący Bóg upodobał sobie w pokorze, zależności i małości. Te cnoty, niczym magnes
przyciągają Jego łaski. Tak, jak w chwili Zwiastowania całe niebo oniemiało z zachwytu nad pięknem
postawy Maryi i wielkością Bożego obdarowania, tak samo może być dzisiaj w twoim i moim życiu. Gdy
przed Bogiem uznamy naszą małość i odrzucimy pokusę decydowania o sobie, ufnie powierzając się w
Jego ręce, On obdaruje nas ponad nasze oczekiwania.
Czy jednak stać Ciebie i mnie na taką ufność, na takie posłuszeństwo i taką pokorę?… Prośmy
dziś Niepokalaną, aby pomogła nam zawalczyć o te cnoty.

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…