IV Niedziela Zwykła 

31.01.2021 IV Niedziela Zwykła 
„Uczył, jak Ten, który ma władzę.” (Mk 1, 21-28)

Mieszkańcy Kafarnaum zdumiewali się nauką Jezusa. Wyczuwali, że jest ona autentyczna, że ma
moc. Może nie bardzo wiedzieli, jaka to moc, ale chłonęli w siebie jej treść. To w atmosferze otwarcia
serc i zaufania Słowo Boże ujawniło swą moc. Zły duch nie mógł wytrzymać dotknięcia Słowem Boga.
Krzyczał, rzucał się, aby w końcu wyjść.
Dzisiejsza Ewangelia niesie w sobie ogromne przesłanie bezpieczeństwa. Bóg jest silniejszy od
każdego zła. Nic nie może nam zagrozić, dopóki będziemy z Nim. On jest najlepszym Obrońcą, zawsze
gotowym przyjść z pomocą swoim umiłowanym. Przy Nim można czuć się bezpiecznie w każdej
sytuacji. Warto zatem dołożyć starań, aby w każdej chwili życia należeć do niego.

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…