Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Komentarz do czytań na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Maria zobaczyła kamień odsunięty od wejścia do grobu Jezusa. Szymon Piotr i Jan ujrzeli pusty grób, a w nim płótna, w które zawinięte było ciało Pana.

Jezu, Ty odsuwasz kamień od mojego grobu, ożywiasz we mnie wszystkie miejsca ciemne i mroczne, wprowadzasz w nieświatło i życie. Zabierasz mój grzech, podnosisz w słabości, usuwasz lęk… Jeśli uwierzę. A gdy się to stanie – posyłasz , abym dzieliła się radosną nowiną z innymi. Idźcie i głoście – że On żyje, że zmartwychwstał, że jest dalej ten sam, bliski, kochający, pochylający się nad każdym człowiekiem Bóg. Ten, który z miłości przyszedł na świat, przecierpiał zdradę, osamotnienie, mękę, krzyż… i zmartwychwstał, pełen mocy, aby dać mi życie, wolność, żeby mnie podnieść, przytulić, poprowadzić.

„On nim rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo” – idźcie i głoście.

 

s. Magdalena S.

Możesz również polubić…