XII Niedziela Zwykła 

Za kogo Mnie uważacie?(Łk 9, 18-24)

Jezus zadaje uczniom kluczowe dla ich wiary pytanie:”Za kogo Mnie uważacie?”, a zaraz potem prostuje ich myślenie. Owszem, jest Mesjaszem, ale nie takim, jakim oni Go sobie wyobrażają. Izraelici od lat czekali na Mesjasza – politycznego wybawcę, mającego przybyć z siłą i triumfem, jako zwycięzca.

Jak wiemy, mesjańska misja Jezusa została wypełniona na krzyżu, nie pośród podziwu, ale w krańcowym poniżeniu i męce. Nie takiego Mesjasza oczekiwał Izrael i nie takie było wyobrażenie uczniów o ich drodze z Jezusem. A co z nami?… Mimo, iż wiemy, że Jezusa nie można oddzielić od krzyża, jakże często próbujemy obejść cierpienie. Pragniemy owocu, a odrzucamy drogę, która do niego prowadzi. W dzisiejszym Słowie Jezus prostuje i nasze myślenie. Zaprasza, abyśmy razem z Nim wzięli krzyż i o jego drzewo mocno się oparli. Wówczas na pewno nie pomylimy drogi i dojdziemy do chwały Zmartwychwstania.

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…