XXVIII Niedziela Zwykła

Upadł na kolana i dziękował Mu.

(Łk 17, 11-19)

Trędowaty cudzoziemiec z dzisiejszej Ewangelii uczy nas ważnej postawy: życia świadomością, że Jezus jest naszym Panem… Upaść na kolana przed Bogiem, oddać Mu pokłon w akcie dziękczynienia, to uznać własną zależność, ograniczoność, ale też obdarowanie. Brak takiej postawy u pozostałych uzdrowionych tak boleśnie zranił Serce Jezusa, że Pan głośno się upomniał o ich wdzięczność. Ten, który uwolnił od cierpienia wszystkich, sam cierpi z powodu zamknięcia na Niego ludzkich serc.

Jezus uwolnił i wciąż na nowo uwalnia od trądu grzechu tych, którzy w pokorze klękają przed Nim w sakramencie pokuty. Obdarza nieznaną światu wolnością wszystkich, którzy przyjmując Go za swego Pana, oddają Mu hojnie siebie, swoje życie i sprawy. Ci, którzy odkryli, że warto to czynić dzień po dniu niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdują, doświadczają niewypowiedzianej radości z Jego wierności i opieki. Nie wierzysz?… Spróbuj i przekonaj się!

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…