III NIEDZIELA WIELKANOCNA

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

            Codziennie czytam Pismo Święte, każdego dnia je słyszę. Czy jednak rozumiem? Wydaje mi się, że wiele jest dla mnie jasne. Niektóre fragmenty zdarza mi się traktować powierzchownie, z pewną rutyną – znam to już, przecież tyle razy to słyszałam.

            Kiedy jednak potraktuję Słowo Boże jako żywe, przychodzące do mnie w tej chwili, z mocą, od samego Boga, zaskakuje mnie ono i porusza do głębi. Czasem powoduje, jak u apostołów, zatrwożenie czy niedowierzanie ale wytrwale rozważane objawia mi ciągle nowe prawdy, radośnie zaskakuje świeżym znakiem od Boga, pociąga miłością…

             Jako modlitwę pragnę powtórzyć słowa z dzisiejszego śpiewu przed Ewangelią:
„Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz”.

S. Magdalena

Niedziela Zmartywychwstania Pańskiego

 

1 kwietnia 2018, Niedziela Zmartwychwstania

Jezus przez swoje zmartwychwstanie wstrząsnął całkowicie myśleniem człowieka.
Już wcześniej Jego nauka nawołująca do miłości nieprzyjaciół, nieustannego przebaczania, dawania ponad miarę druzgotała światopogląd wielu. Gdy powiedział, że daje samego siebie na pożywienie, ludzie odchodzili zgorszeni i mówili: „ Trudna ta mowa, któż może jej słuchać?” Można by powiedzieć, że Jezus jest Mistrzem kontrowersji… Św. Pawła Grecy słuchali z uwagą i zaciekawieniem, dopóki nie zaczął mówić o zmartwychwstaniu Jezusa. Usłyszał wtedy: „Posłuchamy cię innym, razem”.

Swoje zmartwychwstanie Jezus zapowiadał trzykrotnie w drodze do Jerozolimy. Trzykrotnie uczniowie usłyszeli, że Syn Człowieczy ma być wydany w ręce ludzi, wyszydzony, ubiczowany, zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Rzeczywistość okazała się dużo trudniejsza od zapowiedzi, którą uczniowie ukryli w swojej niepamięci…, jakby udawali,
że Jezus nic takiego nie powiedział. Nie zgadzało się to z ich wyobrażeniami, obrazami cudów, których byli świadkami.

Jednak rzeczywistości nie da się usunąć, bo Panem rzeczywistości jest Jezus.
Od rzeczywistości można uciec, jak to uczynili Apostołowie. Można się schować i żyć tym, czego nie ma: przeszłością lub wyobrażeniami przyszłości. W tych przestrzeniach jednak nie ma Jezusa. On działa w rzeczywistości.

Św. Paweł pisze „szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus”. Jest to droga do wejścia w świat realny tu i teraz. Trzeba oderwać się od przyziemności, by pobiec do grobu i przypomnieć sobie obietnice Jezusa. Piotr i Jan wyrwali się ze swego marazmu, by przybiec do grobu i wejść do niego. Może doszły w ich do głosu słowa Jezusa, że męka i śmierć nie są ostatecznością, że ostatnim słowem jest Zmartwychwstanie?

Piotr i Jan weszli do grobu. Co ujrzeli? Nie wiemy. Wiemy jednak, że to, co zobaczyli sprawiło, że wyszli z grobu z wiarą w sercu. Dotąd nie rozumieli Pisma, które mówi, że Jezus ma powstać z martwych.

Nie da się zrozumieć Pisma i przyjąć Boże obietnice, jeśli człowiek jest skoncentrowany na sobie, na tym, co przyziemne i rozpatruje słowo w kontekście życia doczesnego. Odniesieniem każdego słowa w Piśmie jest Chrystus Ukrzyżowany, ale ZMARTWYCHWSTAŁY. Tylko przez Niego możemy zrozumieć Pisma, ich obietnice i żyć w   r e a l n y m  świecie, którego Panem jest Jezus Chrystus.

s. Bogusława

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ewangelia św. Jana 2, 13-25

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

Dwie myśli z dzisiejszej Ewangelii.

  1. Jaki bałagan noszę w sobie? Co Jezus chce wyrzucić, wypędzić z mojej świątyni – z mojego wnętrza, by było ono miejscem przebywania Chwały Pana, Jego Ducha, Jego mieszkaniem?
  2. Jakże często moje myślenie i widzenie rzeczywistości idzie innymi torami niż myślenie i widzenie Boga… Wielki Post to dobry czas, by spojrzeć na siebie, na mój mały i wielki świat INACZEJ – oczyma Jezusa – z pozycji Krzyża, Cierpienia i Zmartwychwstania. Wiele może się wówczas zmienić. Nawet WSZYSTKO. Spróbuj. Warto.

s. Zofia

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Komentarz do Ewangelii I Niedzieli Wielkiego Postu 

„Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Te słowa wracają jak echo. Słyszymy je wielokrotnie w ciągu roku liturgicznego, ale dzisiaj, w I Niedzielę Wielkiego Postu, brzmią szczególnie mocno. Czas się wypełnił, a więc już go właściwie nie mamy. Obietnica złożona tak dawno nabrała cielesnych kształtów w Jezusie Chrystusie z Nazaretu. Wraz z Nim i w Nim przychodzi Boże Królestwo. Trzeba tylko jednego – przyjąć Je z całą możliwą prostotą. Jeśli więc Pan mówi: „Nawracajcie się i wierzcie…”, to chociaż wzywa w liczbie mnogiej, mówi to – patrząc mi prosto w oczy. Nie z pozycji Władcy, lecz doświadczonego życiem Sługi, który ośmiela się pokornie prosić, bo wie, co jest lepsze. Nawrócenie serca będzie zatem powrotem do Kogoś, Kogo się już spotkało i pokochało, lecz później zaniedbało i utraciło. Taki powrót nigdy nie jest prosty, bo wymaga poszukania nowej drogi, nowego poukładania hierarchii wartości, a nade wszystko nowego myślenia o Innym, o Drugim i o sobie samym. Kluczową rolę u progu wielkopostnych zmagań odegra zatem pytanie: kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Ważne jest, aby moja odpowiedź była do bólu szczera i prawdziwa, bo to ona wyznaczy ścieżkę powrotu do Utraconego. W przeciwnym razie, nadal będę celebrował samego siebie, sądząc, że chodzę za moim Panem.

s.A.Z.